Dvodnevni lavinski tečaj in terenska delavnica »Snežni plazovi brez meja/

Two days lasting avalanche course and field workshop »Avalanche without Frontiers«

(16.–17. 2. 2013, Zelenica/Slovenija)

SLO

Zadnji vikend v februarju je potekal nad Ljubeljem, natančneje v domu na Zelenici in okolici v okviru projekta “Naravne nesreče brez meja” mednarodni lavinski tečaj in terenska delavnica z naslovom “Snežni plazovi brez meja”. Na njem je, pod budnim očesom strokovnjakov z obeh strani meje, aktivno sodelovalo več kot 40 udeležencev, večinoma pohodnikov, turnih smučarjev in deskarjev iz Avstrije in Slovenije.

Poleg učenja iskanja zasutih v snežnem plazu z lavinsko žolno in sondiranjem, so udeleženci preizkušali trdnost snežne odeje in tako spoznavali, kdaj je bolj in kdaj manj varno turo nadaljevati. Pri učenju iskanja zasutih v snežnih plazovih pa so lahko občudovali tudi lavinska reševalna psa, ki sta bila s svojima vodnikoma najhitrejša. Ni manjkala niti demonstracija uporabe samonapihljive (ABS) vreče, ki uporabnikom ob pravočasni sprožitvi poveča možnost, da po zaustavitvi plazu ostanejo nad snežnim površjem in s tem tudi možnost preživetja, ter predstavitev najnovejše večopravilne lavinske žolne. Istočasno je bilo za potrebe raziskovanj izvedeno tudi terestrično lasersko skeniranje območja plazu v Centralni grapi in Šentanskega plazu, ki bo skupaj z enakim skeniranjem v marcu pripomoglo k boljšemu razumevanju kopičenja in premikanja snega. Poleg informacij o vremenu v gorah pozimi, so se udeleženci tečaja in delavnice seznanili tudi s pripravo, vsebino in podobo poskusnega lavinskega biltena za Srednje Karavanke, ki ga objavljalo vse od začetka letošnje zime.

Tečaj je bil sestavni del projekta v okviru operativnega čezmejnega programa Slovenija–Avstrija z naslovom “Naravne nesreče brez meja”, natančneje vsebinskega sklopa, namenjenega seznanjanju javnosti s problematiko snežnih plazov na lavinsko ogroženih območjih, med katerimi so še posebej izpostavljene gorske pokrajine. Skrb za organizacijo dogodka je prevzel na slovenski strani Geografski inštitut Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU v sodelovanju z vodilnim partnerjem projekta, koroško izpostavo avstrijskega Zveznega urada za meteorologijo in geodinamiko (ZAMG) ter Geodetskega inštituta Slovenije (GI). Velik del praktičnega dela tečaja so opravili tudi reševalci iz Društva gorske reševalne službe Tržič. Ob zaključku tečaja so udeleženci izrazili veliko zadovoljstvo ob na novo pridobljenem znanju in veščinah.

ENG:

An avalanche course and field workshop with the title “Avalanche without Frontiers” took place on last weekend in February above the Ljubelj/Loibl-pass, precisely in Zelenica hut and its surrounding. This happened within the framework of the project »Natural Disasters without Frontiers«. Under the supervision of avalanche experts from both sides of the Slovene–Austrian border, more than 40 participants – mostly mountaineers, tour-skiers and boarders – took an active part.

Besides learning of, how to search in an avalanche buried persons with the help of an avalanche beacon and probing, participants also test the hardness of a snow cover and thus learn when it is more or less safe to continue with the mountain tour. They were also able to admire quick finding of a buried person by avalanche rescue dogs under the supervision of their dog guides. Among other the demonstration of self-inflatable (ABS) airbag was demonstrated, which enable the users staying above the snow surface, by timely triggering, higher chances of survival after the avalanche stops. At the same time a new model of multi-functional avalanche beacon was presented. For the research purposes the terrestrial scanning of some avalanche prone slopes above Zelenica was made. This will contribute, together with later scanning in March, to the comparison and better understanding of snow-drift building and snow movements. The participants of course and workshop were presented the sources of winter weather information and the preparing, content and the outward form of an experimental avalanche bulletin for Central Karavanks , which is regularly published since the beginning of this winter.

The course was a part of a project “Natural Hazards without Frontiers” within the frame of a cross-border  operational program Slovenia–Austria, precisely the working package, aimed to inform and learn the public about the avalanche topic on the avalanche-endangered areas, where a mountainous one’s  prevail. The organization of the event was on Slovenian side in hands of Anton Melik Geographical Institute ZRC SAZU, together with the leading partner from Austria – Carinthian branch of Central bureau for Meteorology and Geodynamics (ZAMG) and Geodetic Institut of Slovenia. Large part of a practical work was done by the members of Society of Mountain Rescue Service from Tržič. At the end, the participants were very satisfied with the new acquiring of new avalanche knowledge and skills.

Photo: Vasja Bric, Miha Pavšek

© 2014 << NHWF - NEWS BLOG Suffusion theme by Sayontan Sinha