Naslovnica/Cover page (Foto/Photo: Jaka Ortar)

POVZETEK: Tudi Slovenijo ogrožajo snežni plazovi. V povprečju povzročijo v sezoni  1–2 žrtvi, večinoma v vzpetih pokrajinah, zlasti visokogorskih. Če so bili nekdaj med žrtvami domačini, so v zadnjih desetletjih med njimi predvsem obiskovalci gora. Za preprečevanje lavinskih nesreč je izjemnega pomena preventiva, katere sestavni del sta tudi pregled in analiza vsake sezone. Ker pri nas ni lavinske službe, katere vsakoletna temeljna naloga je tudi priprava takšnega poročila, smo se za to odločili v okviru projekta NH WF/Naravne nesreče brez meja. Tu smo med letoma 2012–14 pripravljali in objavljali tudi poskusni krajevni lavinski bilten za Srednje Karavanke. Ob tem smo spoznali, kako pomembno je sodelovanje deležnikov, ki se ukvarjajo s problematiko varstva in zaščite pred snežnimi plazovi. Publikacija predstavlja prvi celoviti pregled snežne sezone – od sezonskega pregleda vremena, prek splošnih značilnosti sezone in lavinskih dogodkov ter metodološko poenotene analize nesreč z žrtvami. Na koncu smo dodali še razmišljanje lavinskega praktika po tej sezoni in kratko predstavitev projekta NH-WF.

SUMMARY: Slovenia is also among the countries, endangered by avalanches. They cause on yearly average 1–2 victims, mainly in highlands. Once, the victims were mostly locals, but within last decades, predominantly mountaineer. For avoiding avalanche accidents, the prevention measurements are very important. Their consistent part is also the flashback of each snow season. Since there is no avalanche service in Slovenia – its annual task is also a preparation of such overview, we decided do it within the frame of a project NH-WF/Natural Hazards without Frontiers. In this, between years 2012 and 2014, we regularly prepared and published experimental local avalanche bulletin for Middle Karavanks (N Slovenia). Along with the work on this bulletin, we realized, how important is the cooperation between the different stakeholders within the field of avalanche protection. This edition is the first complete overview of avalanche events and incidents in snow season – from weather review, through overall characteristics of snow season and avalanche events, as well as methodically unified analysis of all fatal incidents. We added, at the end, the reflection about the season, made by an avalanche practitioner and short presentation of a NH-WF project.

Snežna sezona v Sloveniji/Snow season in Slovenia 2012/13 – PDF (123 MB – visoka ločlijvost/high resolution)

 

 

 

 

 

Print Friendly

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2014 << NHWF - NEWS BLOG Suffusion theme by Sayontan Sinha