Zaradi značilnosti nastanka in izvora so ledinska imena razen za imenoslovje pomembna tudi za zgodovinske, geografske in sorodne znanstvene raziskave. Meje med posameznimi ledinskimi enotami pogosto potekajo po naravnih ločnicah, lahko pa so v teh izražene temeljne značilnosti naravnega prostora – ponekod tudi naravni procesi, ki lahko povzročijo naravne nesreče – in vsi človekovi posegi, nastali v želji, da bi te lastnosti izboljšal.

Na podlagi obravnavanih virov lahko ugotovimo, da se med naravnimi nesrečami med ledinskimi imeni na tem območju največkrat odražajo plazovi, imena za druge nesreče (požari, vetrovi) pa so manj pogosta. Še bolj natančna analiza zbranih ledinskih imen pa bi nam na podlagi obsežnega gradiva, kjer bi upoštevali tudi posredne kazalnike na naravne nesrčee, nemara postregla s še kakšnim podatkom o naravnih nevarnostih oziroma naravnihj nesrečah, ki se odražajo v ledinskih imenih.

Prek spodnje povezave si lahko ogledate celoten elaborat, njegov avtor je Matjaž Geršič (GIAM ZRC SAZU):

Odraz naravnih nesrec v zemljepisnih imenih_izbor_koncna

Izsek iz zemljevida Franciscejskega katastra, na katerem je vidno krajevno ime na Blasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2014 << NHWF - NEWS BLOG Suffusion theme by Sayontan Sinha