/tr>

Beobachtung von Unwetter und Naturkatastrophen
Prijava opažene naravne nesreče

*notwendiger Eintrag/zahrevana polja

Mit diesem Formular wollen wir Informationen über Unwetter und Naturereignisse sammeln. Ihr Beitrag dient der Validierung und Verbesserung von Unwetterwarnungen. Persönliche Informationen (Name, Email) sind nur für etwaige Rückfragen erforderlich und werden nicht veröffentlicht.

S spodnjim obrazcem želimo zbrati podatke o naravnih pojavih/nesrečah, ki ste jih opazili ali ste bili v njih udeleženi. Osebni podatki ne bodo javni in bodo uporabljeni zgolj za namen vzpostavitve podatkovne baze. Morebitna poobjava fotografij bo izvedena zgolj s soglasjem in navedbo avtorja.
Name | ime in priimek*
Email | naslov*
Datum und Zeit der Beobachtung | Izberite datum in čas, ko ste opazili/izvedeli za pojav!

  Format: j-m-t Zeit | Oblika: leto-mesec-dan čas (2013-01-12 12:34)
Ort | Lokacija
Genaue Ortsangabe (Ortsname, Koordinaten ...)
Prosimo opišite lokacijo (zemljepisno ime, koordinate …)
Naturereignis | Vrsta pojava

Lawine/
snežni plaz
Steinschlag/
skalni podor
Erdrutsch/
zemeljski plaz
Hochwasser/
poplava
Windwurf/
vetrolom
Gewitter/
nevihta1
1Hagel, Blitzschlag, Gewitterböen, Tornado | toča, udar strele, močan veter, tornado
Anzahl beteiligter Personen | število udeleženih oseb
Anzahl verletzter Personen | število poškodovanih oseb
Anzahl Todesopfer | število žrtev
Beschreibung, Kommentar | Opis, komentar
Fotos (max. 3) | Naloži fotografije (do 3)Code-Eingabe erforderlich (0-9) | vpiši kodo (0-9)